Entrepriseformer

Tømmerfirmaet Thorkild Jespersen A/S udfører alle former for opgaver: Tømrer-, snedker-, murer, VVS-, køkken- og inventararbejde. Opgaverne udføres i enten total-, fag- eller hovedentreprise, men kan også løses ved tilbud.

Før du vælger entrepriseformen

Byggeri handler i høj grad om styring og samarbejde. Med Tømmerfirmaet Thorkild Jespersen A/S’ faglige kompetencer og erfaringer inden for projektledelse kan vi sikre, at byggeprocessen forløber som planlagt.

Når du skal beslutte hvilken entrepriseform der ønskes, skal der tages stilling til hvor stor indflydelse du vil have på byggeriets udformning. Jo længere du deltager i projekteringen med dine rådgivere, jo større indflydelse får du på detailudformningen.

Din indflydelse på detailudformningen vil således afhænge af det grundlag, du vælger at udbyde på og af samarbejds- og entrepriseform.

Totalentreprise

Med Tømmerfirmaet Thorkild Jespersen A/S som totalentreprenør sørger vi for at uddelegere ansvaret for byggeriet til de bedste samarbejdspartnere.

Bygherren slipper for det besværlige arbejde med styring og koordination af en række – typisk mindre – fagentrepriser.

Vi indgår i en dialog med bygherren og forestår udvælgelsen af rådgivere, arkitekter og fagentreprenører samt planlægnings- og styringsopgaver som projektering og projekt-ledelse. På den måde er bygherren sikret, at den lovede løsning er færdig til den aftalte tid og pris.

Altså ønsker du en løsning hvor vi tager hele ansvaret for processen, er det totalentrepriseformen du skal vælge.

Fagentreprise

Ved fagentreprise indgår du, som bygherren, entrepriseaftaler med et antal entreprenører, svarende til opdelingen af byggeopgaven i entrepriser. Det er en forudsætning for fagentreprise, at entrepriserne kan afgrænses ret nøjagtigt indbyrdes, på grundlag af et hovedprojekt, eventuelt forprojekt.

Fagentrepriseformen passer til byggeriets traditionelle fagopdeling, og giver bygherren mulighed for at entrere med specialiserede firmaer.

Altså ønsker du en løsning hvor du selv har større indflydelse på hvilke firmaer du vil entrere med, er det fagentrepriseformen du skal vælge.​

Hovedentreprise

Tømmerfirmaet Thorkild Jespersen A/S kan også optræde som hovedentreprenør i den forstand, at vi påtager os en fagentreprise samt ansvaret for disponering af de øvrige entrepriseopgaver.

Ved hovedentreprise indgår bygherren kun aftale med én entreprenør.

Styringen af fagentrepriserne overgår således fra dig som bygherre til hovedentreprenøren, der sædvanligvis overlader betydelige dele af arbejdet til underentreprenører.

Ved hovedentreprise og storentreprise samles alle fagentrepriser i forbindelse med et byggeri eller en bygningsforbedring hos Tømmerfirmaet Thorkild Jespersen A/S, som dermed bliver eneansvarlig for den håndværksmæssige kvalitet og overholdelse af samtlige aftaler om pris og tid.

Det sikrer både en præcis og økonomisk byggestyring – og optimal tryghed for dig.

Altså ønsker du en løsning hvor du kun skal indgå aftale med én entreprenør, hvorefter vi tager os af resten, er det hovedentrepriseformen du skal vælge.

Tilbud: (overslag mm.)

Det er vigtigt at fremhæve, at et indhentet overslag ikke er et bindende tilbud, der fastlåser prisen for arbejdet, men blot er en – mere eller mindre korrekt – forhåndsvurdering af, hvad arbejdet forventes at komme til at koste. Arbejdet udføres og betales som regningsarbejde.

Du bør derfor vælge at indhente egentlige bindende tilbud, enten gennem licitation eller på grundlag af underhåndsbud, der er alle tilbud, der ikke indhentes via en licitation.

Ved tilbudsarbejder er det alene entreprenøren, der bærer risikoen for byggearbejdet indtil aflevering, herunder at arbejdets omfang, udførelse og tidsplan samt pris er korrekt vurderet af entreprenøren.